Deeleconomie: zijn ondernemers bereid om assets te delen?

Sinds januari 2018 is Solaris Parkmanagement in samenwerking met FLOOW2 en de Gemeente Tilburg een pilot gestart op een aantal bedrijvenparken in Tilburg, rondom het deelplatform ‘Parksharing’. Parksharing is een platform waar ondernemers op bedrijvenparken verschillende assets kunnen uitlenen of verhuren. Met het Parksharing platform geven de initiatiefnemers dus invulling aan de B2B deeleconomie. Dit […]

Kenniskaart Circulaire Economie

Het Groene Brein, een netwerk van zo’n 140 wetenschappers, heeft een kenniskaart Circulaire Economie ontwikkeld. Deze kaart bundelt alle informatie over de circulaire economie uit bijna 100 rapporten, publicaties en boeken over de circulaire economie. Een handige gids door een jungle van informatie: Wat is de Circulaire Economie? Wat zijn de kansen en barrieres? Wat […]

Nederland Circulair in 2050

De Rijksoverheid werkt samen met het bedrijfsleven aan een duurzame recycle-economie voor de toekomst. In deze circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. In het Rijksbrede programma Circulaire Economie staat wat nodig is voor een circulair Nederland in 2050. Alles dat wij als mensen doen, draait op wat de aarde ons […]

De Circulaire Economie in kaart

Bron: Het Planbureau voor de Leefomgeving De circulaire economie in Nederland is in opkomst. Deze nieuwe inventarisatie laat zien dat er veel bedrijven en organisaties zijn die bewust of onbewust bijdragen aan de circulaire economie. In totaal gaat het om ruwweg 85.000 activiteiten, waar circa 420.000 banen mee zijn gemoeid. Er is echter nog geen […]