In het kader van het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050 is een transitieagenda Consumptiegoederen opgesteld. De transitieagenda is gevormd om de circulaire economie als nieuwe standaard te realiseren en te versnellen. Naar aanleiding van deze agenda hebben HeelNederlandDeelt en de Gemeente Tilburg een gezamenlijk project gelanceerd om de Circulaire Economie in de regio Tilburg te versnellen: Circulair.com.

Circulair.com is het online platform waarop alle circulaire én duurzame producten, diensten, projecten en initiatieven in Tilburg te vinden zijn. Vanuit maatschappelijk oogpunt wordt het steeds belangrijker dat we op een duurzamere manier gaan produceren en consumeren, maar ook dat we minder in de afvalcontainer gooien wanneer we het niet meer nodig hebben.

Aan de slag in uw gemeente?
Heeft uw gemeente ook circulaire ambities en wilt u in uw gemeente ook aan de slag de circulaire economie via een platform zoals Circulair.com?

Neem contact op

ACHTERGROND ICOONPROJECT DEELECONOMIE

De deeleconomie is een essentieel onderdeel bij het realiseren van een circulaire economie, vooral om een optimaal productgebruik te kunnen bewerkstelligen. In de transitieagenda Consumptiegoederen is dat zowel in de principes, doelstellingen als in de concrete acties verwoord. Om hier concrete invulling aan te geven is besloten om een icoonproject te ontwikkelen op basis van bestaande initiatieven rondom de deeleconomie.

De deeleconomie wordt hier gedefinieerd als ‘het fenomeen dat mensen of bedrijven elkaar gebruik laten maken van hun onbenutte consumptiegoederen, eventueel tegen betaling’. Het gaat hier dus om het delen van producten, met als resultaat een betere benutting. Dit werkt in principe voor alle stakeholders binnen een gemeente: uiteraard van consument tot consument, maar ook scholen kunnen onderling spullen gaan delen en een school met een bibliotheek of een sportvereniging met een zwembad. In dit icoonproject willen wij voortbouwen op vier aspecten die de laatste jaren in Nederland zijn ontstaan rondom de deeleconomie.

1. Online platform

In Nederland zijn op dit moment meerdere platforms actief die zich richten op de deeleconomie. Een algemeen deelplatform waar meerdere online platforms samenkomen en waarbij alle vormen van delen worden gecombineerd, is die van stichting HeelNederlandDeelt. Hier kunnen op lokaal niveau alle stakeholders in een gemeente, van scholen, de lokale overheid, sportverenigingen en consumenten tot ondernemers en maatschappelijke initiatieven, deelnemen en met meerdere sectoren meedoen.

2. Fysieke plek

Naast online platforms zijn er ook fysieke plekken (nodig) waar je spullen en kennis kunt delen. Van een speeltuin waar je spelletjes kunt delen in Rotterdam, tot een bibliotheek waar je meer dan alleen boeken kunt delen. Een ander voorbeeld is een lokale kringloopwinkel of een buurthuis waarbinnen een plek wordt ingericht ten behoeve van het delen van spullen.

Heeft u een fysieke plek beschikbaar ten behoeve van het delen van spullen, kennis of andere zaken?

Neem contact op

3. Community managers

Op diverse plekken in Nederland zijn er voor HeelNederlandDeelt community managers actief die in gemeenten de deeleconomie handen en voeten geven. De community managers verbinden mensen en initiatieven met elkaar en organiseren diverse activiteiten zoals workshops en presentaties om zo de deeleconomie te bevorderen.

Heb jij een passie voor de deeleconomie, samenwerken en delen? Wil jij in jouw dorp of stad mensen met elkaar verbinden? Heb jij het netwerk in jouw stad of dorp om o.a. inwoners, maatschappelijke initiatieven, bedrijven, scholen en verenigingen te activeren om te gaan delen?

Neem contact op

4. Ruimtelijke inrichting

Om de deeleconomie te vergroten wordt gekeken naar de ruimtelijke inrichting. Bij het bouwen van nieuwe woonwijken wordt rekening gehouden met een parkeernorm. Of je kunt bij bouwprojecten gemeenschappelijke ruimtes ontwikkelen waar de deeleconomie vorm krijgt. Denk hierbij aan een gemeenschappelijk schuur of opbergruimte in een woonwijk of appartementencomplex, waarin gereedschap en spullen staan voor gemeenschappelijk gebruik. Dit heeft als voordeel dat er ook veel sociale cohesie in een wijk of complex kan ontstaan.

Bent u als aannemer of projectontwikkelaar betrokken bij een (nieuw)bouwproject of herontwikkelingsproject? Wilt u binnen dit project invulling geven aan de deeleconomie?

Neem contact op.

ICOONPROJECT IN DE PRAKTIJK

Het doel van dit icoonproject is het versterken van een lokale circulaire- en deeleconomie via het digitale platform van HeelNederlandDeelt, waarbij burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties op lokaal niveau op eenvoudige wijze producten en diensten met elkaar kunnen delen. Het idee achter dit icoonproject is om de vier elementen – Online platform, Fysieke plek, Ruimtelijk inrichting en Community Manager – te combineren in een stevige aanpak in een gemeente, stad of dorp.

VOORBEELD OP GEMEENTELIJK NIVEAU: TILBURG

In Tilburg is in oktober 2018 een startsein gegeven voor een meer circulaire stad middels het nieuwe platform www.circulair.com. Dit platform is een startpunt voor meer bewustwording bij inwoners en bedrijven rondom de circulaire economie. Wat is er allemaal al te vinden in de stad aan circulaire producten en diensten; kringlopen, tweedehandswinkels, deelplatformen, reparatie en recyling, en hoe kan ik daar gebruik van maken en welke projecten in de circulaire economie lopen er in de gemeente?


De volgende stap is om een aantal plekken fysieke plekken aan te wijzen als deellocaties. Dit dienen zowel bestaande locaties te zijn als locaties die nog gebouwd gaan worden. Als bestaande locatie kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het Tilburgse La Poubelle, Biblotheek Midden-Brabant of een andere kringloopwinkel. Voor deze locaties wordt een community manager aangesteld die zorgt voor een bloeiende deeleconomie in de buurt en daarbij ook een sociale rol vervult. Nieuwbouwprojecten of herontwikkelingsprojecten kunnen tevens invulling geven aan de deeleconomie, bijvoorbeeld middels een deelschuur, autodelen of andere aspecten van de deeleconomie.

Deze aanpak wordt ondersteund door in Tilburg eerst meer bewustwording te creëren rondom het beter benutten van producten en duurzame diensten via het platform www.circulair.com. Een tweede stap is een zeer actieve online community te bouwen via HeelNederlandDeelt.nl/TilburgDeelt.nl, in een gezamenlijke aanpak met mogelijke andere bestaande platforms.

Zo ontstaat er een gebied waarbij de fysieke plek, de ruimtelijke inrichting, een community manager en het online platform elkaar versterken. Het voorstel van het Transitieteam is om in 2019 met minimaal twee andere gemeenten een plan te maken voor een gemeentelijke aanpak rondom de deeleconomie, met daarin de vier elementen verweven.

Neem contact op