Wolkat

Wolkat is een internationale groep van zeven innovatieve textielrecyclingbedrijven die samen de totale textielrecyclingketen beheersen. Het textiel wordt door hen ingezameld, gesorteerd, gerecycled en her ontwikkeld. Door deze circulaire werkwijze zijn zij in staat om hun klanten volledig te ontzorgen op het gebied van hergebruik en regisseren zij alle processen binnen de recyclingcyclus.

Dit regisseur schap uitten wij integraal aan de hand van ons ‘re-inventing recycling’ concept. Dit concept bestaat uit vier pijlers die samen een voortdurende cyclus vormen, gericht op inventief gebruik van schaarse grondstoffen en het bereiken van optimale duurzaamheid. Onze pijlers zijn: reduce, re-use, recycle, recreate.

Door het ‘re-inventing recycling’ concept bekleden zij een unieke positie in de wereld omdat zij volledig circulair kunnen opereren. En dat allemaal door hun visie en kracht: waar een ander afval ziet, ziet Wolkat een nieuwe grondstof.

Kom je langs?

Maandag

-

Dinsdag

-

Woensdag

-

Donderdag

-

Vrijdag

-

Zaterdag

-

Zondag

-

Klik op de knop om de kaart te tonen.